Pas një viti, faqja e KeL-it është duke u përgatitur.
Shpresojmë që brenda disa ditëve të rikthehemi prap.

për më shumë informata
info@kosovaelire.com